FANDOM

AilisCutie101

aka Ailis

 • I live in A Cozee Cabin on Plant Island
 • I was born on April 2
 • My occupation is Roleplayer/Artist/YouTuber/Meme Expert
 • I am Female
 • AilisCutie101
  1. the New Borns look like they're covered in peanut butter.
  2. TinkyTank looks like either Harambe or the Hulk.
  3. Yeti is a girl and it is science fact.
  4. Ghost Girl wants pickles
  5. Distorted Tubbie likes spaghetti
  Read more >
 • AilisCutie101

  (P/D)ie

  June 11, 2017 by AilisCutie101

  How 2 make pie? OK

  1. Bake pie
  2. Eat pie
  3. DIE

  Done!

  Read more >
 • AilisCutie101

  Four Happy Teletubbies,

  as cheerful as can be!

  But one went insane,

  and then there were three.


  Three nervous Teletubbies,

  What could they do?

  One went to hide,

  but then, there were two.


  Two fearful Teletubbies,

  with no choice but to run,

  Faster and Faster,

  and t h e n, there was ONE.


  One frightened Teletubby,

  Wi̵t̴h͠ no͞ ͏w͢here ̶l͏e͏f͏t́ t̶o ͢r̢un̵.

  S̰̙̖̭͖̦͟ͅh̘͈̖̲͙e̫̳̮̤͖͞ ̴ţ̳͙̭ŗ̱̹͉͚ͅi̙̹͓͉̤̣͉e̷͓̻͇̰̪̬ͅd̴ ͔̳̠̳SO̪̩̟ H̸̲͔͔A̮̱̫͔̦R̮̙̰D̰̗͞ ̦͖t̖̬̟̖o̟̖̼̩ͅ ̷͎̯̪̺͍g̡͓͈̙̜̳͕̟e̩̮̞̱t͈̠̲͟ ͝ͅa͕̠͖̗͢w̯̳̥a͘y͇͇͇̣̰̰̲͟

  B̩̤͂̎̈u͈̩ͪ̔͑͆̽ͅt̵̻̊ ͉̻͍̘͔̊͘tͬͣḧ̗̤͗͂ͩͤeͧ͗n̟͔̒̑̕?̦͙̬͓̤͎̘̄ͬ̃͊́ͩ̚ t̺̯͕̭̠̖̊͗̚͜h͉̥̣̻̩̼̯͜ę̦̬͙͍͉̤̯͒ͭͦͫr̪͚̘͗̽ͥͦ͟ĕ̪̣̲̲ͥ͐͊ ͭ͛̽̿̾̒͝ẉ̴͋͆ͪͦė͍̖̦̭̟̬̽ͤ̋r͕̙̘̞̱̟͎̕e̟̺̮̠̰̒ͥͨ͞  Ǹ͍̭̯̰͕̱͙̮̞̓͌̈̾̾͞͞ ̫͛̈͆̆͋̕Ŏ̸̫̤̜̼̳̳͚͗̌͟ͅ ̮̫͓̅̅̎͑̇Ṅ̵̸̻̻̘̝͚͐ͫ͐̌͌ ̤͉̟̤̗̜̯͑̽̑̋̒ͭ̕ͅE̲͉ͪ̆̿ͪ̉ͦ̔.̡͔͉̭̗̟̬̪̃ͣ̐ͮ͘
  Read more >
 • AilisCutie101

  Po: tinky winky I made custard

  T.W: YEY -nom- [has seizure]

  Dipsy: WAT DA FUDGE??

  Laa-Laa: Hes outta control!!! 

  -12:00 Midnight-

  Po: [wakes up, sees tinky winky leave, wakes up Laa-Laa]

  Laa-Laa: uuugh wat

  Po: I saw tinky winky leeve

  Laa-Laa: oh shizznizzle

  Dipsy: was goin on???

  Po: I saw tinky winky leeve

  Dipsy: aww poo poo

  Po: we got go on quest

  Dipsy: but what if he come bakk

  Laa-Laa: idk lol

  Po: Cmon Laa-Laa less go

  Laa-Laa: aight

  ~so they go on quest to find tw~

  Po: dere he ees

  Tw: AAAAAAAAAAAAAA

  Po: AW SHOOT

  -Yakkity Sax music-

  (Two minutes later)

  White Tubby: uh oh everyone dead I go on quest


  WT: Okeez I heer

  TW: GED DA FUK AWEY FROM MAH PUBBY CUSSAD

  WT: SHIT

  Dipsy: [sees WT with his hat from heaven] WAT DE FLIPPING POO HE STOLE MAH HAT I NEED REVENGE [goes b…  Read more >